SERVICE & VEDLIKEHOLD

Det er god økonomi i å gjøre å gjennomføre regelmessig vedlikehold av solskjermingen. Vi anbefaler at det inngås en vedlikeholdsavtale som regulerer hyppigheten på gjennomgangene og hvor mye penger det vil koste.

Hva går en vedlikeholdsavtale ut på?

Utvendig solavskjerming blir konstant utsatt for kraftige påvirkning fra vær og vind. Det vil derfor være god økonomi å foreta regelmessig kontroll, sik at større skader på solavskjermingen unngås. Ved en fast avtale slipper man å huske på å bestille vedlikehold regelmessig og man sikrer at små problemer eller skader ikke utvikler seg til å bli store og dyre reparasjoner over tid. I tillegg forlenger man levetiden på solskjermingen med opptil 10 år.

Punkter som gjennomføres ved en vedlikeholds gjennomgang fra Atum er:

• Prøvekjøring – av samtlige systemer, motorisert eller manuelt
• Justering – justering av endestopp, trådverk, dekk-kasser etc
• Kontroll og etterjustering – av fester, beslag, og motorer
• Funksjonstest – av produkter og eventuelt automatikk (inkl. følere)
• Småreparasjoner – utskiftning av mindre slitedeler og smøring

I forbindelse med en vedlikeholds gjennomgang utarbeides et rapportskjema hvor større feil og mangler blir rapportert. Disse punktene blir i hvert enkelt tilfelle separat priset, slik at alle parter er innforstått med størrelse på jobben/kostnad før evt. arbeide igangsettes.

Atum gir gjerne et uforpliktende et tilbud på en vedlikeholdsavtale i tillegg til
løpende reparasjoner.

SEND EN FORESPØRSEL